Ritsumeikan Asia Pacific University

CLOSE

Congratulatory Address

Congratulatory Address

Mr. HIROSE Katsusada

Governor of Oita Prefecture
Mr. HIROSE Katsusada

View message

Mr. NAGANO Yasuhiro

Mayor of Beppu City
Mr. NAGANO Yasuhiro

View message

NAKATANI Yoshio

Chancellor, The Ritsumeikan Trust
NAKATANI Yoshio

View message

PAGETOP